Matematika VŠEM > Příručky a manuály

Příručky a manuály

Při řešení projektů vznikly publikace, které Vám nabízíme ke stažení. Jedná se o výstupy, které mohou sloužit jako doplňkové podklady pro studium matematiky a pro práci s jednotlivými videoprezentacemi a testovací aplikací.

Matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

Články a příspěvky na konferencích

Uvádíme výběr článků a příspěvků na konferencích tak, že jde o články a příspěvky, které jsou volně přístupné na síti a jsou rozděleny do dvou částí:
a) v Matematice VŠEM jsou články a příspěvky projektu Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (zkrácený název: Matematika VŠEM) podporovaného grantem Operačního programu Praha adaptabilita s finanční podporou Evropského sociálního fondu, projektů Matematika VŠEM – Lineární algebra a Matematika VŠEM – Diferenciální počet podporovaných granty Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze,
b) ve Finanční matematice VŠEM jsou články a příspěvek na konferenci k rozvojovému projektu Finanční matematika VŠEM registrovaného u Interní grantové agentury VŠEM identifikačním číslem R03 podporovaný Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.

Matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

  • COUFAL, J. – TOBÍŠEK, J. (2016). E-learning and Financial Mathematics. In: The 10th International Days of Statistics and Economics (MSED 2016) [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, pp.276–285. ISBN 978-80-87990-10-0. [cit. 2017-11-02]. Dostupné z WWW: http://msed.vse.cz/msed_2016/article/192-Coufal-Jan-paper.pdf.