Matematika VŠEM > Příručky a manuály

Příručky a manuály

Při řešení projektů vznikly publikace, které Vám nabízíme ke stažení. Jedná se o výstupy, které mohou sloužit jako doplňkové podklady pro studium matematiky a pro práci s jednotlivými videoprezentacemi a testovací aplikací.

Matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

Články a příspěvky na konferencích

Uvádíme výběr článků a příspěvků na konferencích tak, že jde o články a příspěvky, které jsou volně přístupné na síti a jsou rozděleny do dvou částí:
a) v Matematice VŠEM jsou články a příspěvky projektu Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (zkrácený název: Matematika VŠEM) podporovaného grantem Operačního programu Praha adaptabilita s finanční podporou Evropského sociálního fondu, projektů Matematika VŠEM – Lineární algebra a Matematika VŠEM – Diferenciální počet podporovaných granty Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze,
b) ve Finanční matematice VŠEM jsou články a příspěvek na konferenci k rozvojovému projektu Finanční matematika VŠEM registrovaného u Interní grantové agentury VŠEM identifikačním číslem R03 podporovaný Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.

Matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM