Úvod

Milý čtenáři, pokud si myslíš, že na tebe čeká milostný příběh, nebyl jsi nikdy na větším omylu. Očekáváš city, poezii, fantazii? Naději, vášeň, dráždivost a melodrama? Raději své naděje pokorně zkroť. Očekává tě cosi skutečného, chladného a solidního, něco tak neromantického jako pondělní ráno, kdy všichni, kdo musí pracovat, se probouzejí s vědomím, že je třeba vstát, a pak také vstanou.

(Charlotte Brontëová – Předehra k Shirley)


Je zajímavé sledovat myšlenkový vývoj lidstva a jeho měnící se názory na různé zajímavé problémy. Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností.

Tématická oblast 1

   • matematika a její role
   • logika a množiny
   • použití logiky v IT
   • číselné množiny (N, Z, Q a R)
   • číselné soustavy o základech 10, 2, 8, 16

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
1.01 Matematika a její role ve společnosti
1.01 Matematika a její role ve společnosti - 1. pokračování
1.01 Matematika a její role ve společnosti - 2. pokračování
1.01.1 Matematika a její jazyk
1.01.2 Co je matematika
1.01.2 Co je matematika - 1. pokračování
1.01.2 Co je matematika - 2. pokračování
1.01.2 Co je matematika - 3. pokračování
1.01.2 Co je matematika - 4. pokračování
1.01.2.1 Thalés z Milétu
1.01.2.2 Další Miléťané
1.01.2.3 Pýthagorás ze Sámu
1.01.2.3 Pýthagorás ze Sámu - pokračování
1.01.2.3.1 Pýthagorova věta
1.01.2.4 Od Pýthagora k Eukleidovi
1.01.2.4 Od Pýthagora k Eukleidovi - pokračování
1.01.2.5 Od Pýthagora k Eukleidovi - Platón
1.01.2.6 Od Pýthagora k Eukleidovi - Aristotelés
1.01.2.6 Od Pýthagora k Eukleidovi - Aristotelés  - pokračování
1.01.3a Matematika jazyk vědy
1.01.3b Matematika jazyk vědy - pokračování
1.01.3.1 Matematika v literatuře
1.01.3.2 Matematika a hudba
1.01.3.3 Matematika a ekonomie
1.01.3.3 Matematika a ekonomie - 1. pokračování
1.01.3.3 Matematika a ekonomie - 2. pokračování
1.01.4 Ženy a matematika
1.02.1 Množiny
1.02.2 Logika
1.02.2.1 Vznik a vývoj logiky
1.02.2.2 Matematická logika
1.02.2.3 Výrokový počet
1.02.2.3.1 Logické operace a spojky
1.02.2.3.2 Karel Čapek psal o logice
1.02.2.3.3a Formule výrokového počtu (1.část)
1.02.2.3.3b Formule výrokového počtu (2.část)
1.02.2.3.3 Formule výrokového počtu - příklady
1.02.2.3.3.1 Jan Duns Scotus
1.02.2.3.3.2 William Ockham
1.02.2.3.3.3 Ockhamova břitva
1.02.2.3.3.4 Jean Buridan
1.02.2.3.4 Kontradikce a splnitelná formule
1.02.2.3.4.1 Příklady
1.02.2.3.4.1 Příklady - 1. pokračování
1.02.2.3.4.1 Příklady - 2. pokračování
1.02.2.3.4.1 Příklady - 3. pokračování
1.02.2.3.4.2 Další příklady
1.02.2.3.4.2 Další příklady - 1. pokračování
1.02.2.3.4.2 Další příklady - 2. pokračování
1.02.2.3.4.3 Ještě příklady
1.02.2.3.4.3 Ještě příklady - 1. pokračování
1.02.2.3.4.3 Ještě příklady - 2. pokračování
1.02.2.3.5a Další logické spojky (1.část)
1.02.2.3.5b Další logické spojky (2.část)
1.02.2.3.5.1 Příklady
1.02.2.3.5.1 Příklady - 1. pokračování
1.02.2.3.5.1 Příklady - 2. pokračování
1.02.2.3.6a Tautologický důsledek (1. část)
1.02.2.3.6b Tautologický důsledek (2. část)
1.02.2.4 Predikátový počet
1.02.2.4 Predikátový počet - 1. pokračování
1.02.2.4 Predikátový počet - 2. pokračování
1.02.2.4 Predikátový počet - 3. pokračování
1.02.2.4 Predikátový počet - 4. pokračování
1.02.2.4 Predikátový počet - 5. pokračování
1.02.2.4.1 Trochu historie
1.02.3 Matematické teorie
1.02.3 Matematické teorie – pokračování
1.03 Množinové operace
1.03 Množinové operace – pokračování
1.04 Relace
1.04.1 Vlastnosti relací
1.05 Zobrazení
1.05.1 Ekvivalentní množiny
1.05.1.1 Georg Cantor
1.08 Číselné množiny
1.08 Číselné množiny - 1. pokračování
1.08 Číselné množiny - 2. pokračování
1.08 Číselné množiny - 3. pokračování
1.08 Číselné množiny - 4. pokračování
1.08 Číselné množiny - 5. pokračování