Funkce

Funkce je pojem v matematice, kterému byste měli rozumět. Celá matematika je plná nejrůznějších funkcí a existuje řada znaků a symbolů, které představují funkci. Pro funkci potřebujeme předpis, který bude určovat, jak má funkce pracovat. Tedy úkolem funkce je převzít nějaký vstup, například číslo, něco s tímto číslem provést, změnit ho a následně jej jako nové číslo vrátit na výstupu.

Tématická oblast 2

  • pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce
  • zadání funkce
  • monotonie funkce, funkce sudé a liché
  • průsečíky grafu funkce se souřadnicovými osami, průsečíky grafů funkcí pro funkci f(x) a reálné číslo k ze znalosti grafu funkce f(x) určit grafy funkcí: f(x)+k, f(x)-k, f(x+k), f(x-k), k.f(x) a |f (x)|

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
2.01 Úvod
2.01.1 Příklady a bonus
2.01.1.1 Pár slov o funkcích
2.01.1.1 Pár slov o funkcích – pokračování
2.01.2 Některé vlastnosti funkcí
2.02.1 Ryze monotonní funkce
2.02.2 Monotónní funkce
2.03 Funkce konvexní a konkávní
2.04 Inverzní funkce
2.05.1 Funkce sudá a lichá
2.05.2 Funkce periodická
2.06.1 Průsečíky grafu funkce se souřadnicovými osami
2.06.2 Průsečík grafů funkcí
2.07.1 Součet a rozdíl funkcí
2.07.2 Součin a podíl funkcí
2.07.3 Složená funkce
2.08 Funkční obraz množiny
2.09 Funkční vzor množiny