Dluhopisy

Dluhopis (nebo dluhový cenný papír, také obligace, z latinského obligo, tj. česky váži, zavazuji, nebo z angličtiny bond) je cenný papír na řad, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

  • Tzn. dluhopisem se dlužník zavazuje jeho majiteli, že mu splatí dlužnou částku včetně úroku ve stanovených termínech.
  • Tedy jde o cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči oprávněnému majiteli dluhopisu.

Nominální (nebo jmenovitá) hodnota (angl. face value) dluhopisu je částka (vytištěná na dluhopisu, pokud dluhopis nemá elektronickou podobu), která musí být splacena majiteli dluhopisu k danému datu (na konci doby splatnosti dluhopisu).

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
6 Dluhopisy