Matematika VŠEM > Projekty > Finanční matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

VŠEM soustavně rozvíjí aktivity základního a aplikovaného výzkumu a vývoje, které odrážejí vnitřní znalostní poptávku vysokoškolské výuky a vnější domácí a zahraniční expertní poptávku. Finanční matematika VŠEM patří mezi inovace výuky a slouží pro rozvoj matematické gramotnosti jak sudentů VŠEM tak i veřejnosti.

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu je podpořit zájem studentů o finanční matematiku a její praktické použití. Ariadninou nití pro všechny výstupy je základní osnova: 1. Základní pojmy (procentový počet, funkce, průměry, posloupnosti a řady, peníze, čas, úroková sazba, úrok, kapitál, půjčka, dluh, cenný papír, investice).2. Jednoduché úročení (běžný účet a kontokorentní úvěr, úrokové číslo a úrokový dělitel, krátkodobé cenné papíry, diskontování). 3. Složené úročení (složený úrok, diskont, smíšené úročení, smíšené úročení, področní složené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra, RPSN). 4. Umořování dluhu (umořování dluhu nestejnými splátkami, umořování dluhu stejnými splátkami, umořovací plán). 5. Pravidelné platby, důchody (pravidelné platby uvnitř úrokovacího období, současná a koncová hodnota důchodu, spoření, některé speciální typy důchodů). 6. Obligace (základní pojmy a typy obligací, cena a výnosnost do splatnosti obligace, výnosová křivka, durace). 7. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování (daně z příjmů, odpisy, hodnotová rovnice, současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti, kritéria investičního rozhodování). Tato osnova určuje obsah všech výstupů, tj. videosekvencí, testů i příručky uživatele.

Osnova projektu

Téma Obsah
Základní pojmy procentový počet, funkce, průměry, posloupnosti a řady, peníze, čas, úroková sazba, úrok, kapitál, půjčka, dluh, cenný papír, investice
Jednoduché úročení běžný účet a kontokorentní úvěr, úrokové číslo a úrokový dělitel, krátkodobé cenné papíry, diskontování
Složené úročení složený úrok, diskont, smíšené úročení, smíšené úročení, področní složené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra, RPSN
Umořování dluhu umořování dluhu nestejnými splátkami, umořování dluhu stejnými splátkami, umořovací plán
Pravidelné platby, důchody pravidelné platby uvnitř úrokovacího období, současná a koncová hodnota důchodu, spoření, některé speciální typy důchodů
Obligace základní pojmy a typy obligací, cena a výnosnost do splatnosti obligace, výnosová křivka, durace
Časová hodnota peněz a investiční rozhodování daně z příjmů, odpisy, hodnotová rovnice, současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti, kritéria investičního rozhodování

Výstupy projektu

Při řešení projektu Finanční matematika VŠEM vznikla publikace, která Vám nabízíme ke stažení. Jedná se o výstupy, které mohou sloužit jako doplňkové podklady pro studium finanční matematiky a pro práci s jednotlivými videoprezentacemi a testovací aplikací.