Matematika VŠEM > Projekty > Matematika VŠEM

Matematika VŠEM

Projekt byl svým obsahem zaměřen především na obor Matematika a na studenty středních škol a podporu jejich přechodu na Vysoké školy technického směru, obsah je navržen s ohledem na náročnost a zaměření vysokoškolského studia technických oborů.

Proč matematika?

  • O matematice se všeobecně traduje, že patří mezi neoblíbené předměty. Toto tvrzení lze doložit řadou průzkumů na národní a mezinárodní úrovni. Mezi tradičně nejuznávanější průzkumy patří PISA a TIMSS, které se zaměřují na matematickou gramotnost žáků a studentů středních škol.
  • Hlavním cílem projektu je matematiku popularizovat a pokusit se přinést nový způsob výuky matematiky na středních školách pro její snazší pochopení ze strany studentů.

Informace o cílových skupinách a podpořených osobách

  • V  rámci projektu byly podpořeny celkem dvě cílové skupiny (středoškolští studenti, středoškolští pedagogové)
  • Celkem bylo podpořeno 145 osob, z toho 127 úspěšně.

Informace o ukončení projektu

Financování projektu bylo ukončeno 30.11.2014.

Výstupy projektu

Při řešení projektu Matematika VŠEM vznikly publikace, které Vám nabízíme ke stažení. Jedná se o výstupy, které mohou sloužit jako doplňkové podklady pro studium matematiky a pro práci s jednotlivými videoprezentacemi a testovací aplikací.