Umořování dluhu

Dluh označuje povinnost splnit závazek, to co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka, to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění.

Dluh (úvěr, půjčka) je důležitý finanční instrument. Úvěrem rozumíme poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok. Umořování dluhu (resp. úvěru) je splácení dluhu (resp. úvěru) dlužníkem věřiteli podle předem sjednaného umořovacího plánu.

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
4 Umořování dluhu