Matematika VŠEM > Matematika VŠEM > Posloupnosti a řady

Posloupnosti a řady

Představme si význam slova posloupnost jako určitou řadu. Řada vznikne sečtením prvků, ze kterých se skládá. Posloupnost tedy vznikne sečtením prvků posloupnosti. Pokud je posloupnost konečná, vznikne konečná řada, pokud je posloupnost nekonečná, vznikne sečtením všech jejích členů nekonečná řada.

Tématická oblast 6

  • posloupnost jako speciální případ funkce jedné proměnné, její graf a monotonie
  • funkční a rekurentní definice posloupnosti
  • aritmetická posloupnost
  • geometrická posloupnost
  • posloupnosti definované rekurentně geometrická řada

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
6.01a Posloupnost
6.01b Posloupnost 1. pokračování
6.01c Posloupnost 2. pokračování
6.02 Rekurentně definovaná posloupnost
6.02.1 Fibonacciho posloupnost
6.02.1 Fibonacciho posloupnost - pokračování
6.03 Aritmetická posloupnost
6.03 Aritmetická posloupnost (1. pokračování)
6.03 Aritmetická posloupnost (2. pokračování)
6.03.1 Aritmetický průměr
6.04 Geometrická posloupnost
6.04 Geometrická posloupnost (1. pokračování)
6.04 Geometrická posloupnost (2. pokračování)
6.04.1 Geometrický průměr
6.05 Aritmeticko-geometrická posloupnost
6.05 Aritmeticko-geometrická posloupnost - pokračování
6.06 Harmonická posloupnost
6.06.1 Harmonický průměr
6.07 Úvod do finanční matematiky
6.07 Úvod do finanční matematiky - 1. pokračování
6.07 Úvod do finanční matematiky - 2. pokračování
6.07.1 Úročení
6.07.2 Jednoduché úročení
6.07.2.1 Polhůtní a předlhůtní jednoduché úročení
6.07.2.1 Polhůtní a předlhůtní jednoduché úročení - pokračování
6.07.2.2 Úrokové číslo a úrokový dělitel
6.07.2.3 Běžný účet
6.07.2.4 Běžný účet - příklady
6.07.2.5 Běžný účet - další příklady
6.07.2.6 Směnky
6.07.2.7 Další krátkodobé cenné papíry
6.07.2.8 Skonto
6.07.3 Složené úročení
6.07.3.1 Področní složené úročení
6.07.3.2 Spotřebitelský úvěr
6.07.3.3 Nominální a reálná úroková míra
6.07.4 Kombinované smíšené úročení
6.07.5 Umořování dluhu
6.07.5.1 Pravidelné platby, důchody
6.07.5.1 Pravidelné platby, důchody - 1. pokračování
6.07.5.1 Pravidelné platby, důchody - 2. pokračování
6.07.6 Dluhopisy (obligace)
6.07.6 Dluhopisy - pokračování
6.07.7 Časová hodnota peněz a investiční rozhodování
6.07.7 Časová hodnota peněz a investiční rozhodování - 1. pokračování
6.07.7 Časová hodnota peněz a investiční rozhodování - 2. pokračování
6.08 Limita posloupnosti
6.08.1 Vlastnosti limity posloupnosti
6.08.2 Nevlastní limita posloupnosti
6.08.3 Další vlastni vlastnosti limity posloupnosti
6.08.3.1 Jednoduché vlastnosti limity posloupnosti
6.08.4 Příklady
6.08.4.1 Další příklady
6.08.5 Spojité úročení
6.09 Řády
6.09.1 Vlastnosti řad
6.09.2 Příklady