Matematika VŠEM > Matematika VŠEM > Pravděpodobnost

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost náhodného jevu nám udává, jakou máme šanci, že daný jev nastane. Pravděpodobnost jevu nám tedy říká, jak moc můžeme očekávat, že daný jev nastane. Například při házení hrací kostkou nám na kostce padne nějaké sudé číslo častěji, než nějaké konkrétní číslo, například číslo 1. Pravděpodobnost nám toto očekávání převádí do exaktních čísel.

Tématická oblast 7

  • klasická definice
  • příklady diskrétních rozdělení a jejich užití

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
7.01a Alea iacta est
7.01b Alea iacta est_1. pokračování
7.01c Alea iacta est_2. pokračování
7.01d Alea iacta est_3. pokračování
7.01.1 Ještě trochu historie
7.01.1.1 Blaise Pascal
7.01.1.1 Blaise Pascal - pokračování
7.01.1.2 Pierre de Fermat
7.01.1.2 Pierre de Fermat - pokračování
7.01.1.3 Christiaan Huygens
7.01.1.3 Christiaan Huygens - pokračování
7.01.1.4 Abraham de Moivre
7.01.1.5 Pierre Simon de Laplace
7.01.2 Co je pravděpodobnost