Složené úročení

Složené úročení se používá v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik celých úrokovacích období. Nejběžnější příklad je v praxi několik celých let.

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
3a Složené úročení
3b Složené úročení (1. pokračování)
3c Složené úročení (2. pokračování)
3.1a Področní složené úročení
3.1b Področní složené úročení (1. pokračování)
3.1c Področní složené úročení (2. pokračování)
3.2 Spotřebitelský úvěr
3.3a Nominální a reálná úroková míra
3.3b Nominální a reálná úroková míra (pokračování)