Po ukončení externího financování projektu (Operační program Praha Adaptabilita - OPPA), pokračujeme s přípravou dalších videoprezentací.
Studujte matematiku s námi a připravte se na přijímací zkoušky na vysoké školy, při přípravě na zkoušky na VŠ můžete zopakovat důležité věci.
Videoprezentace pokrývají sedm témat:
Projekty
MATEMATIKA VŠEM – Lineární algebra
Rozšiřuje program Matematiky VŠEM o kapitolu 8. Lineární algebra, která obsahuje základní vysokoškolský kurs lineární algebry (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic, maticovou algebru, determinanty, lineární, bilineární a kvadratické formy).

MATEMATIKA VŠEM – Diferenciální počet
Řešení grantu probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Jde o doplnění Matematiky VŠEM o diferenciální počet funkcí jedné proměnné a jeho aplikace v rozsahu základního kursu matematiky na vysokých školách. Postupně se objeví kapitoly 9., 10. a 11. věnované této problematice. V průběhu řešení budeme doplňovat informace, které se aktuálně objevují na facebooku.
Rozvojový projekt slouží porozumění základním finančním a matematickým vztahům, které souvisejí a zabývají se finančním trhem. To je dnes pomalu a jistě nutností nejen pro pracovníky bank, pojišťoven a makléřských společností, ale i téměř pro každého z dospělého občan. Najít správné odpovědi lze mimo jiné také pomocí finanční matematiky. K tomu byly vytvořeny výstupy projektu.

TESTY
Prověřte získané matematické znalosti a vyplňte si test z vybraných okruhů.
Otestujte své znalosti získané nejen při sledování videoprezentací projektů Matematika VŠEM a Finanční matematika VŠEM. V sekci Testy najdete aplikaci, jež obsahuje 16 testových okruhů.
Další okruhy testů připravujeme a budeme informovat na facebooku Matematika VŠEM.