Matematika VŠEM > Finanční matematika VŠEM > Pravidelné platby, důchody

Pravidelné platby, důchody

V této části se budeme zabývat pravidelně opakujícími se platbami stejných částek při konstantní úrokové sazbě – důchody. Důchod je systém pravidelných plateb (anuit), jejichž (nominální) výše zůstává v čase stejná nebo se mění podle určitého schématu. Někdy je možné setkat se také s interpretací, ve které je anuita chápána jako série plateb. Terminologie tedy není jednotná. Anuita (zastarale annuita nebo ročina, odvozeno z lat. annuus, což znamená česky roční) představuje ve finanční teorii stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období. Původně šlo o pravidelnou roční splátku dlouhodobého dluhu (podle základu termínu), dnes jde pouze o pravidelnou splátku dluhu.

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
5a Pravidelné platby, důchody
5b Pravidelné platby, důchody (pokračování)