Kombinatorika

Kombinatorika má velmi blízko ke sběratelství. Sběratel řeší všechny možné kombinace a variace objektů, které ukládá do své sbírky. Kombinatorika je část matematiky zabývající se kolekcemi prvků množin s definovanou vnitřní strukturou. Otázky, které kombinatorika řeší, se obvykle týkají počtu nějakých objektů (nebo skupin objektů) s definovanou strukturou, speciálně (pokud počet může být nulový) existencí objektu s definovanou strukturou.

Tématická oblast 5

  • faktoriál, kombinační čísla, rovnice a nerovnice s faktoriály a kombinačními čísly
  • binomická věta
  • permutace, variace a kombinace

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
5.01a Trochu historie
5.01b Trochu historie - pokračování
5.01.1 Gottfried Wilhelm von Leibnitz
5.02a Kombinatorická pravidla součtu a součinu
5.02b Kombinatorická pravidla součtu a součinu-pokračování
5.03a Permutace
5.03b Permutace - pokračování
5.03.1 Permutace jako zobrazení
5.03.2 Permutace s opakováním
5.04 Variace
5.04.1 Variace s opakováním
5.05 Kombinace
5.05a Kombinace 1. pokračování
5.05b Kombinace 2. pokračování
5.05.1 Kombinace s opakováním
5.06 Těžší příklady