Základní pojmy

Pro základní orientaci ve finanční matematice jsou potřebné základní pojmy z matematiky, statistiky a ekonomie (speciálně financí). V Matematických pojmech řešíme pojmy a vztahy potřebné pro kurs Finanční matematika VŠEM. I když vystačíme se středoškolskou matematikou, jako opakování uvádíme: funkce jedné proměnné, jejich grafy, konstantní funkci, identickou funkci, lineární funkci, funkci přímá úměrnost, funkci nepřímá úměrnost, exponenciální funkce s důrazem na funkci, logaritmické funkce s důrazem na funkci přirozený logaritmus, posloupnosti, jejich grafy, monotónie posloupnosti, funkční i rekurentní definici posloupnosti, aritmetické a geometrické posloupnosti. V podkapitolách k procentnímu počtuzavádíme procenta, jejich užití, věnujeme se procentnímu bodu, informativně zavádíme promile a bazický bod. Věnujeme se výpočtům s procenty v Excelu. Dále se věnujeme aritmetickému průměru, váženému aritmetickému průměru, geometrickému průměru a váženému geometrickému průměru i jejich výpočtu v Excelu.

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
0 Finanční matematika VŠEM (úvodní video)
1.1.a Matematické pojmy
1.1.b Matematické pojmy (1. pokračování)
1.1.c Matematické pojmy (2. pokračování)
1.1.d Matematické pojmy (3. pokračování)
1.1.e Matematické pojmy (4. pokračování)
1.1.f Matematické pojmy (5. pokračování)
1.1.g Matematické pojmy (6. pokračování)
1.1.h Matematické pojmy (7. pokračování)
1.1.1.a Procentní počet
1.1.1.b Procentní počet (pokračování)
1.1.2 Limita posloupnosti
1.1.2 Limita posloupnosti - pokračování
1.1.3 Limity speciálních posloupností a řady
1.1.4 Řady - příklady
1.2.a Statistické pojmy
1.2.b Statistické pojmy (1. pokračování)
1.2.c Statistické pojmy (2. pokračování)
1.2.d Statistické pojmy (3. pokračování)
1.3.a Ekonomické a finanční pojmy
1.3.b Ekonomické a finanční pojmy (1. pokračování)
1.3.c Ekonomické a finanční pojmy (2. pokračování)
1.3.d Ekonomické a finanční pojmy (3. pokračování)
1.3.e Ekonomické a finanční pojmy (4. pokračování)
1.3.f Ekonomické a finanční pojmy (5. pokračování)
1.3.g Ekonomické a finanční pojmy (6. pokračování)
1.3.h Ekonomické a finanční pojmy (7. pokračování)
1.3.i Ekonomické a finanční pojmy (8. pokračování)
1.3.j Ekonomické a finanční pojmy (9. pokračování)
1.3.k Ekonomické a finanční pojmy (10. pokračování)
1.3.l Ekonomické a finanční pojmy (11. pokračování)
1.3.1 Trochu historie
1.3.2 Historie peněz
1.3.2 Historie peněz (1. pokračování)
1.3.2 Historie peněz (2. pokračování)
1.3.2 Historie peněz (3. pokračování)
1.3.3 Lichva
1.3.4 Predátorské úvěrování
1.3.5 Spoření
1.3.6 Mikroúvěr