Matematika VŠEM > Finanční matematika VŠEM > Časová hodnota peněz a investiční rozhodování

Časová hodnota peněz a investiční rozhodování

Investiční rozhodování (angl. investment decisions) je proces, během kterého se určuje, kolik prostředků bude vynaloženo na jednotlivé investiční možnosti. Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu (či důchodu), která je vložena do kapitálu (tj. do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti). Ekonomický subjekt (např. stát, podnik, jednotlivec) tak odloží část své současné spotřeby (či úspor), aby získal budoucí užitek. Budoucí užitek či výnos může být jak peněžního, tak i nepeněžního charakteru. Takový je spíše makroekonomický pohled na investice.

Z pohledu podniku jsou to rozsáhlejší jednorázově nebo krátkodobě vynaložené zdroje či peněžní výdaje (kapitálové výdaje), u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí výnosy či peněžní příjmy během delšího časového období přesahujícího jeden rok. Z hlediska finančních trhů můžeme investice přirovnat ke konzervování masa či ovoce, abychom je uložili na pozdější použití (tak říkajíc „na horší časy“) a abychom o ně také nepřišli. Cílem investování je tudíž odložit současné prostředky tak, aby přinejmenším neztratily svou hodnotu nebo aby (v lepším případu) jejich hodnota časem ještě vzrostla. Podobně v případě požadavku na jakýkoli budoucí cíl, který nelze pořídit z běžného objemu prostředků (tzv. „z jedné výplaty“), je nutné si odkládat peníze stranou; v takovém případě se hovoří o úsporách.

V rámci investičního rozhodování je posuzován vybraný investiční projekt.

Investor ohodnotí a porovná vzniklé peněžní toky s přihlédnutím k časové hodnotě peněz:

Pokud je systém peněžních toků, pohybů peněžních prostředků v různých okamžicích investičních projektů nebo finančních transakcí rozložený v čase, doporučuje se vztáhnout všechny peněžní toky k vhodně zvolenému časovému okamžiku.

Vztahujeme-li systém peněžních toků ke zvolenému časovému okamžiku

  • a) do budoucnosti, použijeme úročení;
  • b) do minulosti, využijeme diskontování.

Videoprezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
7a Časová hodnota peněz a investiční rozhodování
7b Časová hodnota peněz a investiční rozhodování (pokračování)