Matematika VŠEM > Lineární algebra > Prezentace projektu

Prezentace projektu

Lineární algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vektory, vektorovými prostory, soustavami lineárních rovnic a lineárními transformacemi. 

  • Aritmetický vektor je každá uspořádaná n-tice reálných čísel, pro n=1 jde o skalár.
  • Rovnost dvou vektorů je posuzována souřadnice po souřadnici.
  • Součet dvou vektorů téže dimenze, resp. násobek vektoru jsou realizovány po jednotlivých souřadnicích (složkách) vektoru, výsledkem je vektor téže dimenze.
  • Skalární součin dvou vektorů téže dimenze je také realizován po jednotlivých souřadnicích (složkách) vektoru, výsledkem je ovšem skalár.
  • Stěžejním pojmem je pojem lineární kombinace, pomocí něj jsou definovány další důležité pojmy - lineární závislost a lineární nezávislost, pomocí nich pak pojem báze.

Prezentace

Číslo kapitoly Videoprezentace
1 Lineární algebra
2 Aritmetické vektory
3 Lineární kombinace aritmetických vektorů
4 Podprostory
5 Lineární obal konečné množiny vektorů