Odkazy

Open Education Europa

Inniciativa Evropské komise pro vzdělávání v kostce. Hlavním cílem této iniciativy je podpořit způsoby učení a vyučování prostřednictvím ICT a digitálního obsahu, zejména prostřednictvím rozvoje a dostupnosti otevřeného přístupu ke vzdělání. Mezi jeho nejdůležitější činnosti patří změna roli digitálních technologií ve škole. Všechny akce v rámci iniciativy jsou zavedeny s nadějí, že přispívají k dosažení konečného cíle, a to s cílem posílit konkurenceschopnost a růst na evropské úrovni.

http://www.openeducationeuropa.eu/

Mathematicator

Klub přátel matematiky. Web, který nabízí alternativu k běžné výuce matematiky. 

http://www.mathematicator.com