VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy

Studijní programy

Přehled realizovaných studijních programů (Bc./Ing./MBA/ Ph.D.) realizovaných na Vysoké škole ekonomie a managementu v českém a anglickém jazyce, prezenční a kombinované formě studia (K/P).

Bakalářské (Bc.), magisterské (Ing./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy na VŠEM jsou členěny na studijní obory s příslušnými oborovými specializacemi.

 • Marketing, Reklama a PR, Médiální komunikace, komunikace a média,...
 • Lidské zdroje, Komunikace a společnost, Řízení lidských zdrojů, Personální marketing...
 • Ekonomika a řízení podniku, Finance, Daně, Právo a právní prostředí...
 • Mezinárodní vztahy, Management obchodu, Psychologie a sociologie, Veřejná správa...

Profesní kurzy

Profesní kurzy zahrnují specializované krátkodobé intenzivní programy v prezenční (1 – 5denní), kombinované nebo distanční online (MOOC) formě, ve vybraných odborných oblastech a jsou realizovány jako součát celoživotního vzdělávání (CŽV), dle vysokoškolských standardů s možností daňové uznatelnosti a započtení kreditů pro následné studium (Bc./Ing./MBA).

Vybrané profesní kurzy VŠEM z oblasti společenských věd jsou přístupné zdarma pro veřejnost.

 • Finance a finační trhy, účetnictví, daně a daňová politika...
 • Lidské zdroje, psychologie, sociologie, trh práce, komunikace a komunikační dovednosti...
 • Management, marketing, reklama, právo,  ekonomie...
 • Mezinárodní vztahy, inovace, sociální inovace...

On-line konfigurátor studia VŠEM

eKonfigurátor studia VŠEM je interaktivní aplikace, která umožnuje uchazečům a studentům VŠEM sestavení individuálního studijního plánu na míru vlastním potřebám.

 • Studijní program (Bc./Ing./MBA/Ph.D.)
 • Forma studia (prezenčně/kombinovaně)
 • Cenová úroveň (Stipendium Klasik/Standard/Premium/Exklusiv)
 • Oborové specializace (více než 30 specializací)
 • Studijní předměty (sestavení vlastní specializace z dílčích předmětů)
 • Termín zahájení studia (Leden/Duben/Říjen)