VŠEM > Informace VŠEM > Společenská odpovědnost

Čas čtení: 2 min.Společenská odpovědnost

Škola by měla rozdíly překonávat, ne je prohlubovat.

Šimon Pánek

Vysoká škola ekonomie a managementu si uvědomuje závazky plynoucí z postavení jedné z předních soukromých vzdělávacích institucí, a proto se plně hlásí ke konceptu tzv. Společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). VŠEM je členem Asociace spoečenské odpovědnosti, která rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice.

Etika a etický kodex

VŠEM chápe, že vzdělávání je úzce svázáno s odpovědností a s dodržováním obecné i profesionální etiky a netoleruje neetické či podvodné jednání u svých studentů, zaměstnanců či obchodních partnerů.

Studium VŠEM!

VŠEM podporuje svobodu myšlení, bádání, vyjadřování, výměnu názorů a informací. Podporuje rovné příležitosti, dlouhodobým projektem Studium VŠEM klade důraz na odstraňování překážek v přístupu ke studiu poskytováním podpor handicapovaným či jinak znevýhodněným studentům ve formě stipendií, materiální podpory a speciálního přístupu.

VŠEM v Africe

VŠEM dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Člověk v tísni a podílí se na několika dlouhodobých i krátkodobých projektech. V rámci podpory práva na vzdělání vznikl projekt VŠEM v Africe, který se snaží bojovat proti negramotnosti v afrických zemích a zajišťovat kvalitní vyučovací podmínky pro děti ve věku 8 - 15 let.

Paměť národa Post Bellum

VŠEM si uvědomuje důležitost sdílení informací, proto finančně podporuje projekt sdružení Post Bellum Paměť národa, jenž se snaží zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.

Životní prostředí

Svoji společenskou odpovědnost vnímá VŠEM i ve vztahu k životnímu prostředí a snaží se o respektování pravidel ekologického chování. VŠEM se nejen snaží důsledně dostát závazkům plynoucích z prosazování konceptu Společenské zodpovědnosti, ale snaží se tyto základní etické, morální a společenské principy předávat dále svým studentům.