VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum Vysoké školy ekonomie a managementu je členěno na samostatné administrativní referáty/úseky, a to dle stavu a průběhu studia (1. přijímací řízení a informace o studiu, 2. administrace a organizace studia, 3. uzavření a ukončení studia). Pracovní doba IPC (Pondělí - Neděle: 8 - 18 hod.), Úřední doba IPC pro studenty VŠEM (Úterý - Čtvrtek, Sobota - Neděle: 12 - 17 hod., viz Kontakty VŠEM).

Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí Informačně poradenského centra

Řídí činnost Informačně poradenského centra, zodpovídá za dodržování termínů dle platných postupů a směrnic ze strany IPC. Členka Disciplinární komise VŠEM a Administrativní komise VŠEM. V rámci své standardní náplně práce zpracovává agendu administrace zkouškových soustředění (EZK, ZZK, RZT), písemných prací, individuálních studijních plánů, rozvrhů.

Více
Mgr. Petra Danielová

Mgr. Petra Danielová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, zkouškové termíny, studijní literatura, knihovna VŠEM, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Klára Doležalová

Bc. Klára Doležalová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, studijní literatura, knihovna VŠEM, mikrodiplomy VŠEM

Více
Mgr. Markéta Eidrnová

Mgr. Markéta Eidrnová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), seminárních, zápočtových a praktických prací, přerušení studia, praktických aplikací, potvrzení o studiu, studijní literatury, knihovny VŠEM, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Kamila Hamplová

Bc. Kamila Hamplová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu potvrzení o studiu, studijní literatura, knihovna VŠEM, profesní kurzy/MOOC, ECDL testování, zanechání studia, zkoušky, závěrečné práce, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Kateřina Vykydalová

Bc. Kateřina Vykydalová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, studijní literatura, knihovna VŠEM, přerušení studia, seminární, zápočtové a praktické práce, uznání zkoušek, individuální studijní plány, stipendia, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více