VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba leden 2021

30. 11. 2020 09:52 vytvořil: Kateřina Vykydalová

K 1.12.2020 je stanoven termín pro odevzdání finálních verzí BP/DP pro termín obhajoby leden 2021. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.12.2020.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.12.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě by nebylo možné práci obhajovat v lednu 2021. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 15.12.2020.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).
 • V rámci odevzdání závěrečné práce je také třeba dodat formulář Konzultace závěrečné práce, který se nenahrává na stejné místo jako finální verze práce, ale musí být vložen do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Podklady uchazeče/studenta a to také do 1.12.2020 (23:59 hod.).

Skill-Port VŠEM: Svět podcastů

27. 11. 2020 19:08 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Svět podcastů.

Dan Tržil je úspešný podcaster, který vede rozhovory s úspešnými lidmi formou podcastů. Řídí úspešné podcasty jako například Proti Proudu, Na vlně podnikání nebo Meta podcast. Zároveň pomáhá podcasty produkovat a pomáhá s komunikací pomocí audia.

V rámci online přednášky vás pan Tržil seznámí s tvorbou podcastů, jak začít a nebát se. Především vám však poradí, jak se stát úspěšným podcasterem a hlavně být sám sebou.

Bakalářský/Diplomový seminář - trimestr Leden 2021

26. 11. 2020 09:46 vytvořil: Tereza Vlášková

Termíny bakalářských/diplomových seminářů na trimestr Leden 2021. Student absolvuje pouze jeden seminář (buď Bakalářský/Diplomový seminář nebo Seminář BP/DP). Student se na semináře nepřihlašuje. Absolvování semináře je povinné pro možnost schválení zadání BP/DP. Semináře aktuálně probíhají online prostřednictvím Videofora VŠEM.

Diplomový seminář (Ing.)

 • 13.02.2021 (12:15 - 13:15 hod.)

Seminář BP/DP (Bc./Ing./MBA)

 • 10.01.2021 (12:30 - 13:30 hod.)
 • 12.01.2021 (12:30 - 13:30 hod.)
 • 02.03.2021 (12:30 - 13:30 hod.)
 • 13.03.2021 (12:15 - 13:15 hod.)

Online skupinová konzultace

25. 11. 2020 15:32 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány termíny online skupinových konzultací pro studenty se zahájením studia v říjnu 2020 (prezenční a kombinovaná forma studia).

 • Jednotlivé termíny konzultací obdržel každý student prostřednictvím e-mailu. Konzultace proběhne v aplikaci MS Teams (není nutné se na termín předem přihlašovat).
 • Své dotazy studenti budou pokládat prostřednictvím aplikace SLIDO, následně budou zodpovězeny kolegy z Informačně poradenského centra VŠEM a Rektorátu VŠEM. Dotazy by měly být směřovány na administraci studia, tedy rozvrh, výuka, docházka, zkoušky atd. Zároveň by měly být vždy obecného charakteru.
 • Účast na online skupinové konzultaci není povinná.

Skill-Port VŠEM: E-commerce a tajemství Amazonu

23. 11. 2020 18:23 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma E-commerce a tajemství Amazonu.

David Cikánek v současnosti pracuje jako Amazon Expert ve firmě EXPANDO Global s.r.o., která pomáhá českým e-shopům expandovat do zahraniční a na největší světová tržiště zvané Marketplaces.

Přednáška pana Cikánka bude zaměřena především na zajímavosti ze světa e-commerce a jak tento sektor změnila koronavirová krize. Dozvíme se, kam se bude v Česku v budoucnu ubírat nakupování na internetu. Jako hlavní téma bude expanze českých e-shopů do zahraničních zemí skrze Marketplaces. Bude prozrazeno tajemství prodeje na Amazonu a jaké jsou jeho výhody i nevýhody. Dále pak co je nutné splnit, pokud se český e-shop rozhodne prodávat svoje produkty zákazníkům na druhé straně světa a znásobit tak svoje obraty.

Workshop Finanční krize – minulé, současné a budoucí

20. 11. 2020 08:31 vytvořil: Tereza Vlášková

Cílem workshopu je seznámit studenty s pravděpodobností rozšíření finanční krize v roce 2021 a dál, jako následek opatření proti COVID-19 a dalších faktorů.

Workshop se zaměří na:

 • Příčiny minulých finančních krizí – poukazujeme na to, že tyto příčiny nebyly odstraněny
 • Růst veřejného dluhu
 • Role centrálních bank (nízké úrokové sazby, nákup dluhopisů, tisknutí peněz)
 • Společné zadlužovaní Evropských států (Eurobonds apod.)
 • Deflace, inflace a jak se chránit

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu na aktuální téma s doc. Enzo Essenzou, D.Phil., M.P.A., zástupcem katedry podnikové ekonomiky VŠEM, a získejte kredity za písemné práce.

Workshop Jak na home office

19. 11. 2020 09:28 vytvořil: Tereza Vlášková

Pro velký zájem byl znovu vypsán online workshop Jak na home office s doc. RNDr. Mirkem Křivánkem, CSc.

Home office je fenomén moderní digitální a virtuální doby. Donedávna byl brán jako vzácný benefit od zaměstnavatele, ale v současné době covidové se pomalu stává jevem tak náročným a nechtěným, že jej mnozí berou jako trest. Pojďme se společně zamyslet a sdílet jaké výhody a nevýhody nám home office právě teď přináší, jak z hlediska zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Co funguje a co nefunguje? Inspirujme a motivujme se navzájem a staňme se více efektivními.

Zúčastněte se workshopu, který povede doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc., prorektor pro strategii a rozvoj na VŠEM, a získejte první kredity za písemné práce.

Kapacita vedení DP (zadání do 1.12.2020)

18. 11. 2020 10:16 vytvořil: Veronika Hasmanová

Zveřejňujeme seznam akademických pracovníků, kteří mají ke dni 16.11.2020 volnou kapacitu pro vedení diplomových prací s termínem obhajoby červen 2021 (odevzdání zadání do 1.12.2020).

 

 • doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. (katedra managementu)
 • doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. (katera marketingu)
 • Ing. Radka Pešková, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (katedra managementu)
 • doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Dana Stará, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc. (katedra ekonomie)

Skill-Port VŠEM: Datová žurnalistika: Práce s daty a jejich efektivní vizualizace

16. 11. 2020 08:00 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Datová žurnalistika: Práce s daty a jejich efektivní vizualizace.

Aleš Vojíř je vedoucím oddělení datové žurnalistiky a vizualizace dat Deníku. Každý týden na číslech a statistikách dokumentuje, jak se mění život v Česku. Novinářem je od roku 2000 a před svým příchodem do Deníku působil v Hospodářských novinách, časopisech Ekonom a Týden.

Cílem přednášky pana Vojíře je ukázat jak správně pracovat s čísly, fakty a daty. Vzhledek k tomu, že dnešní svět je především o číslech, je nutné umět s nimi efektivně pracovat. Pan Vojíř Vám ukáže, jak taková čísla reportovat a představovat, a dokáže Vám, že to už dávno není pouze o tabulkách.

Fond Národní knihovny zpřístupněn

13. 11. 2020 23:28 vytvořil: Michal Šubrt

Informujeme, že Národní knihovna opět zpřístupnila zdarma svůj digitální fond o rozsahu více než 215.000 monografií a periodik.

Neváhejte využít tuto příležitost v přístupu k literárním zdrojům.