VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba leden 2021

30. 11. 2020 09:52 vytvořil: Kateřina Vykydalová

K 1.12.2020 je stanoven termín pro odevzdání finálních verzí BP/DP pro termín obhajoby leden 2021. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

  • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.12.2020.
  • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.12.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě by nebylo možné práci obhajovat v lednu 2021. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 15.12.2020.
  • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
  • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).
  • V rámci odevzdání závěrečné práce je také třeba dodat formulář Konzultace závěrečné práce, který se nenahrává na stejné místo jako finální verze práce, ale musí být vložen do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Podklady uchazeče/studenta a to také do 1.12.2020 (23:59 hod.).

Jdi zpět